سلام تبریک بابت عکس های زیبایی که گرفتین
Anonymous

Merci Mamnoon! Nemidoonam chetori tashakor konam, khoshalam kardin <3 Vali hamashoono man nagereftam.

almond-skeyes:

roxygen:

Nastaliq Farsi calligraphy.

god, i love this

almond-skeyes:

roxygen:

Nastaliq Farsi calligraphy.

god, i love this

Never expected I'd come across such a blog! khoshalam kardin :)

Vaaay merci! I’m so glad you like it! I’ve been away from this blog for a WHILE though!

I’ll try to update soon. Thank you so much azizam!

beatitud:

Shiraz, Iran

beatitud:

Shiraz, Iranآسمان مکثی کرد.

رهگذر شاخه ی نوری که به لب داشت
به تاریکی شن ها بخشید
وبه انگشت نشان داد سپیداری وگفت:

نرسیده به درخت،
کوچه باغی ست که از خواب خدا سبزتر است
ودر آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی ست.
می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد،
پس بسمت گل تنهایی می پیچی،
دو قدم مانده به گل،
پای فواوره ی جاوید اساطیر زمین می مانی
وترا ترسی شفاف فرا می گیرد.
در صمیمیت سیال فضا،خش خشی می شنوی:
کودکی می بینی
رفته از کاج بلندی بالا،جوجه بردارد از لانه ی نور
واز او می پرسی
خانه ی دوست کجا ست

سهراب سپهری
beatitud:

Yes.

beatitud:

Yes.

bigbigheavy:

Shahr Theater, Tehran

bigbigheavy:

Shahr Theater, Tehran